114- תע"ס – חלק ב – הסתכלות פנימית אותיות צט-קג

.
שאלות לחזרה ושינון חלק ב, אותיות צט-קג:

1. כמה אורות דאור ישר יש בכל אחת מהספירות רק בהתפשטותן ממעלה למטה לפני הצמצום וכמה לאחר הצמצום?
2. מהי החשיבות כמקור לכל החכמה בכך שמלכות נעשית כתר לאו"ח?
3. על מה מלמד היחס בין או"י לאו"ח בכל אחת מהספירות?
4. מהו המובן שע"ס דאו"י הן ממעלה למטה ושל או"ח הן ממטה למעלה?
5. כיצד השילוב בין או"י לאו"ח קובע את חוק ההתכללות?

שיעור שמע:

"הסולם"- http://hasulam.co.il
בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב