009- דף היומי בתע"ס – חלק א' עמוד ט'

1686

תע"ס – ספרו היסודי של מר"ן בעל "הסולם" על כתבי האר"י הקדוש.

בשיעור למדנו אודות הצורה שבה מתפשטת כל המציאות – ד' בחינות דאור ישר, וכמו כן, אודות הצורה שבה הרצון לקבל נקבע בנאצל – ע"י התעוררות לקבל מכוח עצמו, שכן רק לאחר שהיתה הסתלקות של האור, ניתן להרגיש את ההשתוקקות אליו, וכך, להרגיש את הרצון בצורה מלאה.

שאלות חזרה עמוד ט', הדף היומי בתע"ס חלק א':

1. מהי המציאות שהתהוותה לאחר הצמצום ובאיזה מצב נמצא הא"ס?
2. מהם ג' הכללים הנצרכים ללימוד רוחני?
3. מיהו העושה את השינויים ומה זה אומר מבחינת עבודת האדם את בוראו?

שיעור שמע:

"הסולם"- http://hasulam.co.il
בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב