012- דף היומי בתע"ס – חלק א' עמוד יג

2397

תע"ס – ספרו היסודי של מר"ן בעל "הסולם" על כתבי האר"י הקדוש.

שאלות חזרה עמוד יג, הדף היומי בתע"ס חלק א':

1. מה הכוונה ששפת הקבלה היא שפת הענפים?
2. מדוע השתמשו המקובלים בשפה הלקוחה מהעוה"ז?
3. מדוע אסור להשמיד באיזה ענף בלי להשתמש אף עם יראה כלא ראוי?
4. מי הם אלו "כעוורים המגששים קיר באפילה"?
5. מהי התכונה הנפשית המפריעה ביותר לחכמת הקבלה שקורא לה "אבן שואבת"?

בעמוד י"ג, מתחיל החלק הנקרא "הסתכלות פנימית" של חלק א'. בשיעור למדנו אודות החשיבות של "שפת הענפים" בלימוד חכמת הקבלה, וכיצד כל פרט בחכמה, מתייחס אל שורש רוחני. בשיעור הרב מביא ציטוטים מספרו של בעל "הסולם" אודות הדרך שהאדם צריך ללכת בה, כדי שיוכל להבין את חכמת הקבלה.

שיעור שמע:

"הסולם"- http://hasulam.co.il
בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב