תע"ס – חלק ג – פרק ז אותיות א-ב או"פ ג-ה

שאלות לחזרה ושינון בתעס חלק ג פרק ז אות א-ב או"פ ג-ה
1. מה הם ב' ההבחנות שעוברות מהעליון לתחתון וכיצד הם קשורות לפרק הקודם שבו למדנו על תהו ובהו?
2. איזה חלק בעולם הבריאה אינו מלובש ומדוע?
3. הסבר את ב' האמונות על פי ב' הבחנות היורדות מהעולם העליון לתחתון.
4. מדוע ז"א ומלכות נקראות ב' המאורות בעת אצילותן? במה הם שווים, והרי מלכות היא ספירה תחתונה לז"א?
5. מהו שאמר ללבנה "לכי מעטי את עצמך"?
6. מי הם ב' המאורות בנפש האדם ולמי מהם אמר לכי מעטי את עצמך , ומה זה אומר לך בעבודת נפש?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב