תע"ס – חלק ג – פרק ז אותיות ב-ג או"פ ו-ט

שאלות לחזרה ושינון בתע"ס חלק ג פרק ז אותיות ב-ג או"פ ו-ט
1. מה הוא מיעוט הלבנה בגוף אחד?
2. מדוע השאלה הפמיניסטית לא צלחה, מה זה מלמד אותנו על פמיניזם "נכון"?
3. מה הכוונה שהמלכות היא אספקלריה שאין לה מעצמה כלום?
4. במה יכול לפגום החטא ועל פי זה מהו התיקון הנצרך והאפשרי?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב