תע"ס – חלק ג – פרק ז אות ג או"פ י

שאלות לחזרה ושינון בתעס חלק ג פרק ז אותיות ג או"פ י
1. הסבר את החוק "כל דבר שבקדושה עושה רושם במקומו אף על פי שהסתלק". הסבר את המושגים : קדושה, רושם, מקום ודבר.
2. מהי הנקודה שירדה לראש הבריאה וכיצד אנו מעלים אותה לאצילות?
3. הסבר את החוק בהקשר זה שכל חסרון שבא מיתרון הוא יתרון וכל הבא מגרעון הוא גרעון ולא יתקיים לעתיד?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב