הדף היומי בתע"ס | חלק ב' עמוד לח | שיעור 2

1774

סיכום שיעור 2 – תלמוד עשר הספירות- דף היומי- חלק ב'
הסתכלות פנימית עמוד ל"ח י"ב אייר תשע"ט
בית מדרש הסולם- שיעור מאת הרב אדם סיני

– חזרנו היום מעט על השיעור הקודם והדגשנו שהקו שאנחנו מושכים הוא צורת הארה חדשה שבא על סדר של כלים דיושר הנקראים צינורות שיש להם כח להגביל את האור.
– הגבול מאפשר לחיות את האידאה
– אין לנו אפשרות אחרת מאשר לחיות על פי האידאה- מדוע? כי הבחירה ביתר דבקות בעליון, מייצרת חוק בתחתון.
– הכח הוא כח של מסך- בחינוך צריך להקנות לילדים כוחות של מסך, כוחות של התמודדות עם החיים.
– מסך מאפשר לי להיות אדם ערכי. אם חי רק את החשק- חי כבהמה
– אם חי ערכי- חי יותר אידאלים שהם נגזרת של הרצון ליתר דבקות.
– כל אידאל שפועלים על פיו, חייב להיות מקושר לאידאל העליון. לבחירה ביתר דבקות.
– אין שום מוסר אמיתי וערכים אמיתיים, חוץ מהמוסר האמיתי של אהבת ה'. אם מצטרף לאהבת ה' הוא נכון, אם לא אז לא נכון.
– לכן התפקיד שלי על ידי המסך הוא להפוך את החשק לצינור, לחיים ערכיים.
– למדנו הגדרות-
– עיגול – השתוקקות עצמית
– צינור- השתוקקות עם כח התמודדות דהיינו מסך
– קו- השתוקקות עם כח של מסך ועם הארה
– היום בשיעור למדנו שהאור נמשך בקו אחד ולא בג' קוים. האור מגיע לכלי ויש להפכו לבעל מנת להשפיע.
– כשהאור מתפשט אנחנו מדברים מהערכים של האור- הוא בא מהעליון לתחתון . פה למדנו שיש התפשטות והסתלקות של האור- אין בדיקה אחרת אלא יש לי או נלקח ממני. רצונות צריכים להיות מוגדרים על פי החיוב או העדרו של האור.
– אין לא רצון יש רצון שלא – רצון מצד ההעדר
– הסברנו מושגים:
– מימי – בקו יש ירידה ברמת ההארה
– האור מתפשט ממעלה למטה בבחינת קו ישר- כלומר בחוקים של ד' בחינות
– לאט לאט. בסדר חדש . לא כמו הנאצל בא"ס. לכל נאצל יש עשר ספירות.
– גלגל אחד גדול- אמרת שזה קו. פתאום אתה אומר עיגול? כן – הקו שהוא זכר מאיר לעיגול שהוא כמו נקבה.
– קו- חיים על פי האידאה. אם אתה רוצה לקבל לרצון הפרטי שלך, תחיה על פי האידאה, על פי הערכים
– החיים הערכיים מאפשרים גם לחשקים שלך לבוא על סיפוקם.
– לא צריך לבטל את הטבע של החשק. צריך לפעול מטעם האידאה ושהחשק ישמש את האידיאה. במצב זה החשק גם זוכה להארה.

סיכום שיעור 2 בנקודות

א. בשיעור הקודם למדנו שלאחר הצמצום האור נמשך בכלים חדשים הנקראים צינורות המגבילים את ההארה, שתהיה על פי האידאה.
ב. המסך, שהוא כח הצמצום, מאפשר לחיות חיים חדשים ולבנות את הכלים החדשים הנקראים צינורות או אור חוזר.
ג. האור כשהוא נמשך הוא נמשך בדרך של קו אחד ולא ג' קוים (כפי שנלמד בהמשך).
ד. התפשטות האור לנאצל יורדת במדרגתה ונקראת מים לעומת האור כי ההארה קטנה יותר מאשר היתה בא"ס אבל כעת היא על פי האידאה. עדיף הנאה קטנה ואמיתית מאשר גדולה ושקרית.
ה. הואר מתפשט בחוקים של ד' בחינות בהדרגה לאט לאט . על פי סדר של כתר חכמה בינה ת"ת ומלכות.
ו. היות והארת הקו היא דבר חשוב אז גם את הנאצל הזה צריך למנות על דרך של עשר ספירות.
העיגולים מקבלים את ההארה מהקו באופן שבכל התפשטות של אור לבחינת הקו, נותן הקו לאחד מהעיגולים הארה המתעגלת להזין את העיגול. בכל פעם עיגול אחר מכתר ומטה

אין תגובות

להגיב