שיעורים בתלמוד עשר הספירות

1122

חלק א

חלק ב

חלק יב

חלק יג

חלק יד

video

1713
שאלות חזרה חלק טו א'תרפז-א'תרפח 1. הסבר את המושג "אחים בכורים". הסתייע החלק ט'. 2. מהו "אין אישה מתעברת מביאה ראשונה"? 3. מה הכוונה שמלכות נכללת בנוקבא...
video