010- הדף היומי בתע"ס – חלק טז – א'תתקה-א'תתקו

1154

שאלות חזרה חלק טז א'תתק-א'תתקו
1. במה שונים המסכים בעולם אצילות מהמסכים בעולמות בי"ע ומדוע?
2. במה נבדלת בינה דאצילות מעולם הבריאה?
3. במה נבדל ז"א דאצילות מעולם היצירה?
4. במה נבדל עולם יצירה מעולם הבריאה? והרי יש רק פרסה אחת מעל שניהם.
"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב