009- הדף היומי בתע"ס – חלק טז – א'תתקג-א'תתקד

1160

שאלות חזרה חלק טז – א'תתקג-א'תתקד
1. מדוע אין זו"ן יכולים להתעבר למעלה מאו"א?
2. היכן מתעברים או"א של כל עולם ומדוע דווקא שם?
3. מה הסיבה המקורית שבגינה או"א מעברים את זו"ן (הסבר דרך ד' בחינות דאור ישר).
4. כיצד מתחלקים העולמות עפ"י השם י-ק-ו-ק?
5. מדוע אין חלוקה בתוך עולם אצילות כפי החלוקה בעולמות? הבא ב' תירוצים.
"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב