038- הדף היומי בתע"ס – חלק טז – א'תתקנט-א'תתקס

1117

שאלות חזרה חלק טז א'תתקנט-א'תתקס
1. איזה תיקון מיוחד יש בעולם אצילות שהשפיע אל אדה"ר שבגינו לא נכחד כולו, דהיינו לא נפלו כלים דפנים שלו לקליפות?
2. מדוע הכלים דפנים דאדה"ר הם רק בחינת אור הנפש בכלי דכתר ולא אור נ"ר דכלים דכתר חכמה?
3. אילו ג' בחינות נתחלקו כל הנשמות שהיו כלולים באדה"ר? הסבר בחינה א' ו- ב' בפירוט והזכר את השלישית.
"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב