037- הדף היומי בתע"ס – חלק טז – א'תתקנז-א'תתקנח

1165

שאלות חזרה חלק טז א'תתקנז-א'תתקנח
1. אילו 12 פרצופים כוללים עולמות בי"ע?
2. מאילו כתרים של הפרצופים זכה לקבל אדה"ר לאחר החטא?
3. מהי חלתו של עולם וכיצד מחשבים דרך קומתו של אדה"ר את היותו חלתו של עולם?
4. כיצד מתחלקים עולמות בי"ע לשיתא אלפי שני ומהם 120 שנה מבחינת חלתו של עולם?
5. מה תפקיד התפילות והמצוות המעשיות שאנו עושים בכל יום עד ביאת המשיח?
"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב