005- הדף היומי בתע"ס – חלק טז – א'תתצה-א'תתצו

1159

שאלות חזרה א'תתצה-א'תתצו
1. כאשר עלו האח"פ הנפולים למקום שלמטה מנקודה דעוה"ז למעלה מנקודה דעוה"ז, היו צריכים להסתדר לכתחילה שבריאה תהיה רחוקה ביותר מנקודה דעולם הבא. אך הסתדרו בצורה של קו כאשר בריאה קרובה ביותר לנקודה דעולם. הבא מה גרם לכך?
2. כיצד מתתקנים אח"פ דכל ראש דגדלות בעולם הנקודים?
3. מדוע אומר האר"י הקדוש באות ט' שכל העולמות ובדגש גם אצילות, נעשים מבחינת מ"ה שהוברר מאותם ז' מלכים שנשברו? והרי ג"ר דנקודים נבררו לכאורה רק מהראשים שלא נשברו.
"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב