060- הדף היומי בתע"ס – חלק טז – ב'ג-ב'ד

1005

שאלות חזרה חלק טז ב'ג-ב'ד

1. מה ההבדל בין נשמות שמולידים מבריאה לנשמות שמולידים מאצילות? הסבר ופרט.
2. מה הכוונה שא"א מתפשט לבריאה?
3. מה הוסיף בזה שאמר שי"ג תיקוני דיקנא אינם מתפשטים לבריאה? והרי כבר אמר שא"א אינו מתפשט לבריאה.
4. מהם ג' ראשי ההבחנות שיש בעולם בכללם?
5. מדוע אבא דבריאה אין לו פרצוף שלם בעוד שלאבא דאצילות כן יש פרצוף שלם?

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

שיעור שמע:

אין תגובות

להגיב