הדף היומי בתע"ס – חלק ד | שיעור 22 עמודים רמ"ה-רמ"ו – סיכום

622

שיעור 22 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ד'

עקרונות להבנת הפרק:
א. לכל כלי ה' פנימיים וב' מקיפים.
ב. כלי הוא השתוקקות שלמה.
ג. השתוקקות נובעת מהתפשטות האור והסתלקותו.
ד. התפשטות האור תלויה במס' הכלים (ההתעבויות)שנעשים.
ה. הכלים (ההתעבויות) נוצרים מהתרחקות ממקור אצילותם.
ו. ההתרחקות בפנימיים היא עד ה' מדרגות- פנימיים הכוונה בהארה בגוף.
ז. עוד ב' הארות הם המקיפים השייכים לראש שלענ"ד יש להבינם כהכרה וידיעה, או כב' האמונות שהם גם הארות מעבר לפנימיים.
ח. ההסתלקות מה' הפנימיים וב' מקיפים עושה את הכלי ראוי לתפקידו.
ט. כל יציאה של נקודה נוספת יוצרת ריחוק נוסף, וע"כ כלי נוסף וע"כ הארה נוספת שצריכה להסתלק לצורך עשיית כלי ראוי לתפקידו.
י. רק ז"א ומלכות מקיימים את התנאים האמורים לאחר הזדככות גלג' וע"כ רק הם נחשבים לכלים גמורים בסוף הזדככות גלג'.

סיכום בנקודות פרק ג עמ' רמ"ה-רמ"ו – ה מרחשון
בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני
1. בפרק זה – פרק ו' אנו לומדים על התהוות הכלים דרך החוק התפשטות האור והסתלקותו עושה את הכלי ראוי לתפקידו.
2. בהתפשטות א' דעקודים, דהיינו הטעמים, לא כל הכלים קיבלו את כל הנרנח"י. ולכן עוד לא הייתה לנו אפילו התפשטות האורות בשלמות לכל הכלים.
3. תהליך הנקודות היה כדי לאפשר לקבל באופן שלם את האורות בכלים כדי לייצר כלים. שהרי מחויב שלב התפשטות האורות כלים טרם הסתלקו האורות.
4. כדי שהתהוו כלים לא די בהתפשטות אורות פנימיים, אלא צריך שיאירו גם ב' מקיפים והסתלקו.
5. אנו בודקים ממתי אנו יכולים לדבר על העביות בכלים. ומראה לנול כאן בינתיים שלושה שלבים. א – בראש, שלב שני בהתפשטות לגוף ושלב שלישי בהסתלקות אור הזך ועליתו לראש כתוצאה מהביטוש.
6. בשלב ראשון בראש, למרות שאור חוזר המלביש הוא עב וגס ביחס לאור ישר, היות והוא אור של התנגדות – למרות זאת לא ניכרת העביות היות והכלים הם רק בכח.
7. בהתפשטות ממעלה למטה לגוף אין העביות ניכרת היות והאור והכלי מתפשטים יחד ולמרות שיש עביות היא לא ניכרת.
8. בהסתלקות אור הזך ניכרת העוביות היות ונשארה למטה ללא אור הזך. אולם גם אז עדיין אינה כלי שלם.
9. נשאלת שאלה: אם אור הזך מסתלק בעקבות הביטוש, מדוע אור העב אינו מסתלק וחוזר לשורשו? והתשובה: שאור העב שונה ממקורו שהוא או"ח המלביש, היות והוא ממעלה למטה בעוד שאור חוזר המלביש הוא ממטה למעלה. שונה בכך אור הזך שהוא ממעלה למטה בדיוק כפי אור ישר שהוא ממעלה למטה.

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: http://bit.ly/2Vhv6Zt

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz
עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk
התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps

אין תגובות

להגיב