דף היומי בתע"ס – חלק י' עמודים תתצה-תתצו

942

1. מה הקשר בין המ"ן שמעלים נשמות הצדיקים לקבלת אורות בפרצופים העליונים של אצילות עתיק, א"א, או"א וכו'
2. אילו ג' מערכות של גדלות יש בכל אחד מהפרצופים? מה היחס ביניהם לבין העליון של אותו פרצוף? ולתהליך מעיבור עד גדלות של אותה קומה?
3. מהן ג' בחינות נה"י דעליון המתחברים עם התחתון?
4. האם יש קשר בין גובה קומה של נשמה לתחילת התהליך של קומת חיה של אותו פרצוף – עפ"י איזה מבחינות הנה"י המדוברות בשאלה הקודמת?
5. מה הקשר בין נה"י דבחינה א' לנה"י דבחינה ה-ג'?

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב