דף היומי בתע"ס – חלק י' עמודים תתקכא-תתקכב

1174

1. מה מציינים ש"ת דנצח הוד דעתיק ביחס לא"ק ומדוע הם תחילת התהליך?
2. צור סכמה של חלקי הפרצופים של עתיק וא"א במקביל.
3. הסבר את הרעיון שרק הפנימיות עולה ולא החיצוניות.
4. לשם מה צריך את התערבות עתיק בתהליך?

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב