דף היומי בתע"ס – חלק י' עמודים תתקיט-תתקכ

1124

1. מיהו עיקר כל התיקונים של ז"א ומדוע?
2. מה הקשר בין לידת עולם הנקודים ללידת זו"ן דאצילות?
3. סכם בקצרה את ההשתלשלות מטעמים דס"ג עד שביה"כ.
4. מה התחיל את התהליך של לידת זו"ן דאצילות? במה הוא דומה ללידת עולם הנקודים ובמה הוא שונה?
5. מה היו השלבים עד למצב בו א"א ועתיק נחשבים לפרצוף אחד?

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב