040- הדף היומי בתע"ס – חלק טז – א'תתקסג-א'תתקסד

1184

שאלות חזרה חלק טז א'תתקסג-א'תתקסד
1. מהם שארה, כסותה וענתה לפי תיקוני הזהר, התיקון השישי?
2. היכן נמצאים התיקונים של שארה, כסותה וענתה ביחד? כיצד הם מופיעים בבריאה? כיצד ביצירה וכיצד בעשיה?
3. מהיכן נולדים נשמות הצדיקים ומהיכן נשמות המלאכים?
4. באיזה מצב נמצאים העולמות בעלייתם לאחר השעה החמישית וכיצד זה קשור לשארה, כסותה וענתה ביחס לעולמות?
"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב