041- הדף היומי בתע"ס – חלק טז – א'תתקסה-א'תתקסו

1172

שאלות חזרה חלק טז א'תתקסה-א'תתקסו
1. מה ההבדל בין המצב שלפני החטא לאחר החטא, בענין של עונתה, וכיצד זה עונה על השאלה של בעה"ס באות קלא?
2. מדוע ישנו ההבדל בין יצירה לעשיה ואין עשיה מקבלת בחינת כסותה?
3. מהם ב' ההבחנות שניתן להבין מאות קלד בענין המושג כסותה. הסבר על דרך הפרט ודרך הכלל.
4. סכם את כל ארבעת הזיווגים באו"א וזו"ן דאצילות. רשם מי מקבל בכל עולם? למי הוא נותן באותו עולם? ואלו בחינות?
"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב