042- הדף היומי בתע"ס – חלק טז – א'תתקסז-א'תתקסח

1358

שאלות חזרה חלק טז א'תתקסז-א'תתקסח
1. הסבר את ההשקפה של הקשר בין שארית יעקב בין לימוד תורה שניתנה לנו מסיני לעוה"ז?
2. אילו ב' זווגים יש בזו"ן, ומדוע זווג הב' אינו יכול להיות פב"פ?
3. מהו המושג שאדה"ר עשה בג"ע את הציווי "לעבדה ולשמרה"? מהן התוצאות של תיקון זה?
4. מדוע התיקון של עליית עשיה בין הערביים לתוך עולם אצילות, אינו מאפשר זווג פב"פ בזו"ן?
"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב