009- דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד מ"ה

2294

תע"ס – ספרו היסודי של מר"ן בעל "הסולם" על כתבי האר"י הקדוש.

בעמוד מ"ה אנו ממשיכים ללמוד על כך שכל אור מגיע מא"ס ועובר דרך הקו והוא גם המחבר בין העיגולים ודרכו עובר האור שלהם. כל אור המתפשט מא"ס עובר ויורד ונמשך מעיגול עליון לבא אחריו עד שמגיע לעיגול הצריך לקבל את אותו אור, ולא שהאור נמשך מא"ס בצורה עקיפה אל העיגול הפרטי שביקש את האור.
כמו שכבר למדנו, אין העדר ברוחני, לכן כל אור שעובר במדרגה מסוימת בהכרח נשאר שם. אבל ישנם ב' בחינות בעניין מעבר האור: "השארה בקביעות", כלומר כשיש מסך, ויש זיווג (חיבור) עם האור ומתייחדים לאחד. והשנייה היא "השארה עוברת", כלומר כשאין מסך, לכן האור עובר שם בדרך מעבר.
מכיוון שכלים דעיגולים קודמים לקו מצד הגילוי, שהרי כלים דעיגולים התגלו תיכף עם הצמצום, לכן האור עובר דרכם. והיות ובעיגולים אין מסך לכן אור הקו עובר שם בבחינת השארה עוברת.

שאלות חזרה:

1. מהו ב' החוקים שלמדנו על עניין של ביאת האור?
2. מה הההבדל בין השארה בקביעות להשארה עוברת?
3. מדוע מחייב שבעיגול תהיה השארה עוברת ולא בקביעות?
4. מה קודם למה – הקו לעיגול? או העיגול לקו? (תשובה מורכבת)
5. מי חשוב ממי – העיגולים מהקו? או הקו מהעיגולים? (שתי תשובות) נמק והסבר.

שיעור שמע:

הורד Mp3

"הסולם"- http://hasulam.co.il
בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב