011- דף היומי בתע"ס -חלק ב' עמודים מ"ו-מ"ז

1424

תע"ס – ספרו היסודי של מר"ן בעל "הסולם" על כתבי האר"י הקדוש.

בעמוד מ"ו אנו לומדים על "חוק ההתכללות" הנובע מהחוק ש"אין העדר ברוחני". ולכן כל אור שעובר ממקום למקום נשאר קבוע גם במקום שעבר דרכו. מתוך כך שכל ספירה תחתונה נאצלת על ידי הספירה העליונה שלה ולכן האור המגיע אל הספירה התחתונה עובר דרך הספירה העליונה — לכן האור של הספירה התחתונה נשאר גם במקום הספירה העליונה.
יוצא, שכיוון שכל האורות של הספירות עוברים דרך כתר — לכן בכתר יש את האורות של כולם, ובחכמה את של כל הבאים אחריה וכן על זה הדרך.
הוספנו על זה ואמרנו, שהמלכות מעלה אור חוזר מלמטה עד למעלה לכתר שממנו מגיע האור במדרגה, לכן היא נחשבת ל"כתר" מבחינת האור חוזר כי היא השורש שמעלה אותו, וכל שאר הספירות המעלות אור חוזר הרי אור זה עבר קודם דרך המלכות שהיא השורש, ולכן יוצא שבמלכות יש עשר ספירות של אור חוזר כי כולם עברו דרכה (וביסוד יש תשע של אור חוזר ואחד של אור ישר וכן על זה הדרך בשאר הספירות).
יוצא, שכל ספירה כלולה מעשר ספירות.
בעמוד מ"ז למדנו שככל שהעיגול יותר זך הוא יותר משווה את צורתו לא"ס ולכן נחשב ליותר קרוב אליו. לכן עיגול הכתר הוא יותר קרוב לא"ס, בעוד שעיגול המלכות הוא העבה מכולם ונבחן שהוא הרחוק ביותר מא"ס.

שאלות חזרה:

1. מהו חוק ההתכללות?
2. אילו ספירות דאו"י ודאו"ח נמצאות בבחינת החסד ומדוע? הסבר אגב כך את כל סדר ההתכללות בכל הספירות.
3. מדוע כל ספירה העוברת דרך העליו שלה קונה את מקומה בעליון?
4. מה משלים כל אחד בספירות דאו"י הפרטיות ופרטי פרטיות לי' ספירות פרטי פרטיות?
5. מהו התירוץ על מה שכותב האר"י מצד העיגולים שהקרוב אל א"ס הוא עליון מאוד ומשובח מחברו (בדגש על עליון)? הסבר את הקושיה ותירוצה.

שיעור שמע:

"הסולם"- http://hasulam.co.il
בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב