020- הדף היומי בתע"ס – חלק טז – א'תתקכה-א'תתקכו

1201

שאלות חזרה חלק טז א'תתקכה-א'תתקכו
1. מהו הטעם הראשון לעובדה שכאשר עולה עולם היצירה למלכות דאצילות אינו יכול לעלות עם כל ספירותיו, אלא רק ד' בחינותיו עולות ו-ד' בחינות של מלכות דאצילות, והרי המדרגה התחתונה בעליון כוללת כל המדרגות של התחתון?
2. מהו הטעם השני שמופיע בנזכר בנמצא לעניות דעתי באות ס'?
3. מהו משל הבקבוקים שיכול להסביר ולקרב קצת לשכל תשובה זו?
4. מהו "שאמר לעולמו די" מבחינת התפשטות העולמות וסיומם?
5. מהו תחום שבת ומדוע התירו חז"ל לצאת מעיר 2000 אמה?

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב