028- הדף היומי בתע"ס – חלק טז – א'תתקלט-א'תתקמ

1700

שאלות חזרה חלק טז א'תתקלט-א'תתקמ
1. כיצד נוצר מצב שהמקום בין הפרסא דאצילות לחזה דיצירה של עתה נשאר ריקן לגמרי ואין בו לא קדושה ולא קליפה?
2. מה ההבדל בין ב' הבחינות של י' ספירות, שהן י"ס המקוריות וי"ס שלא אור של תולדה?
3. מהי ההגדרה של פנימיות העולמות ושל חיצוניותם?
4. כיצד ניישב את המחלוקת שמחד כתוב שרק הפנימיות עולה ומאידך אומר לנו באות צ"א שעלו לתיקון גם הפנימיות וגם החיצוניות?
"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב