022- תע"ס חלק ו – אות ו 5 – ז

שאלות חזרה חלק ו אות ו5 – ז
1. מהו שנולדה הנקבא תחילה ומדוע לא נתקיימה?
2. מדוע אין כח בתחתונים לקבל האורות היוצאים דרך נקבי עיניים?
3. מדוע היה לנו הווה אמינא לחשוב שהסתלקות האור מגלגלתא וע"ב ע"י הביטוש יקרא צמצום?
4. מהו הצד החיובי שבצמצום? והסבר בהרחבה במה דומה צ"ב לצ"א ומדוע ניתן לראות בו כאמצעי לצ"א – כשפחה הבאה לשרת את הגבירה?

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב