025- תע"ס – חלק ו – אותיות כה-כו

שאלות לחזרה ושינון חלק ו אותיות כה-כו:
1. הגדר פנים ואחור ימין ומשאל.
2. מה הכוונה שבעולם הנקודים האיר רק בב' צדדים בקטנות?
3. היכן יוצאים החלקים הבאים בנקודים ביחס לא"ק וכיצד הם נקראים: ראש הזכר, ראש הנקבא, הגוף ומה שיצא מחוץ לגוף.
4. אילו ד' חלקים יוצאים בעולם הנקודים ומה מיקומם ביחס לא"ק?
5. אילו ב' שינויים ישנם מעולם א"ק לעולם הנקודים?

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב