013- דף היומי בתע"ס – חלק א' עמוד י"ד

1949

תע"ס – ספרו היסודי של מר"ן בעל "הסולם" על כתבי האר"י הקדוש.

בעמוד י"ד למדנו אודות המושג של "אחד יחיד ומיוחד" וכיצד בא"ס מצויות כל הצורות, ואפילו ההפכים, באים שם באחדות. בשיעור הבחנו בעבודת הנפש שעלינו לעשות כך שנוכל להביא את הדברים מהמוחש, אל המופשט, וכך בעצם לגלות את הכלל, וככל שנוכל לשייך את הדברים לא"ס נוכל לאחד אותם, שההגיון של א"ס מאחד את הכל, וזו מגמת התפיסה האמונית, שהכל באחדות אצלו, וצריך לשייך הכל אליו.

שאלות חזרה עמוד יד, הדף היומי בתע"ס חלק א':

1. מדוע אומר שאין דבר בכל המציאות שלא יהיה כלול בא"ס?
2. מהו ההסבר לכך שכל המושגים ההפוכים והשונים הם באחדות בא"ס?
3. מה מלמדת אותנו אות ב' על תפיסת ההשגחה הן בדרך הלימוד והן בדרך העבודה? וכיצד זה קשור למ"ן?

שיעור שמע:

"הסולם"- http://hasulam.co.il
בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב