019- תע"ס חלק ב – פרק ב אות ג או"פ י'

שאלות חזרה חלק ב אות או"פ י
1. הגדר מהו או"פ ומהו אור מקיף?
2. מדוע ג' בחינות הראשונות אינן יכולות לקבל או"פ ואילו בחינה ד' שלכאורה אסור לקבל בה אור מפאת הצמצום רק היא יכולה לקבל או"פ?
3. מה תפקיד האור מקיף ומדוע הוא מתקבל דווקא בכתר?
4. מדוע כל אדם צריך לייצר הוא את השינוי בתוכו ואף אדם מחוצא לו אינו יכול לעשות את העבודה במקומו?
5. עפ"י התשובה בשאלה 4, מה יהיה ההבדל בין הנהגה לשתלטנות (רודנות)?
"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב