029- הדף היומי בתע"ס – חלק טז – א'תתקמא-א'תתקמב

1311

שאלות חזרה חלק טז א'תתקמא-א'תתקמב
1. למה גרם החטא דעץ הדעת ליציאת בי"ע מאצילות אל למטה מפרסא?
2. אילו ג' בחינות יש להבחין בבי"ע?
3. הסבר בהרחבה את ב' הבחינות הראשונות מתוך ה-ג' והתייחס לתיקונים הניתנים לעשות בכל אחת מבחינות אלה.
4. מהי עבודתנו במשך שיתא אלפי שני ומדוע צריך תיקונים מיוחדים לצורך עבודה זו?
5. הסבר את הטעמים של ב' התיקונים המוזכרים בשאלה הקודמת.
6. כיצד הוא החשבון של רפ"ח ניצוצין וכיצד הוא משתלם בצ"ב לש"ך? ומדוע הסבר זה מקביל להסבר לכך שאין לאדה"ר מעולם הזה כלום?
7. כיצד נבררת מבי"ע כל מדרגה של קדושה ומדוע? אגב כך כיצד תזהה אם הרצון שלך הוא בקדושה או שלא?
"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב