030- הדף היומי בתע"ס – חלק טז – א'תתקמג-א'תתקמד

1272

שאלות חזרה חלק טז א'תתקמג-א'תתקמד
1. מהן מהות הקליפות?
2. אילו תיקונים של חיזוק הפרסא גרמו לכך בעקיפין שיהיו קליפות והיכן?
3. מדוע אומר שחטא אדה"ר בעץ הדעת הביא שוב מיתה לעולמות? האם לא היתה מיתה לעולמות קודם, בשבירת הכלים? (איך אפשר להרוג דבר מת?)
4. מהן ג' השאלות ששואל בעה"ס על המובאה שמביא מרח"ו בדף א'תתקמד?
"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב