דף היומי בתע"ס – חלק י' עמודים תתקיג-תתקיד

1044

1. מהו שלכל עליון ישנן רק ב' בחינות, פנימיות וחיצוניות?

2. מהיכן מקבל התחתון את הגדלות שלו ביחס לעליון ומדוע? ומה הנפקא מינה מכך לדרכי עבודה?

3. מה תפקיד של פרצוף המלביש את בריח התיכון?

4. מה התפקיד של זו"ן דאצילות ביחס לבריח התיכון?

5. מהיכן עלינו לגזור את ההבנה המקורית של זו"ן דאצילות? ומהו עיקר השינוי הנצרך שמיוחד לזו"ן דאצילות בשונה מאותה בחינה מקורית?

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב