דף היומי בתע"ס – חלק י' עמודים תתקט-תתקי

1063

1. במה דומה המעבר מבינה דתבונה של ס"ג הכולל לז"א דתבונה דס"ג הכולל למעבר בין מלכות דתבונה דס"ג הכולל לז"א הכולל?
2. מהיכן נותנת כל בחינה לתחתון שלה וכיצד הבנה זו מראה לנו שאינה נותנת חלקים ממה שקיבלה כלבושי מוחין מהעליון שלה?
3. מהו הכלל העולה מהמעבר מס"ג הכולל לזו"ן הכולל כלפי כל הפרצופים כולם?

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב