דף היומי בתע"ס – חלק י' עמודים תתקז-תתקח

1315

1. מהי הגדרה של פנימיות וחיצוניות והיכן היא מצויה?
2. מהם ג' ה-ההין ומהיכן הם נובעים של ה' ראשונה דס"ג דהוי"ה הכללית דאצילות.
3. מדוע ג' ההין דחיצוניות שנותנת ה' ראשונה דס"ג דהוי"ה דאצילות ל-ו' ד-ה' ראשונה דהוי"ה דאצילות נקראים כך, דהיינו חיצוניות?
4. במה שונה הגדרת פנימיות וחיצוניות שלמד בתוך ג' הבחינות דחיצוניות ד-ו' להגדרה הקודמת?

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב