דף היומי בתע"ס – חלק י' עמודים תתקה-תתקו

1180

1. לאילו בחינות מתחלקת אמא עפ"י הזהר ולאילו עפ"י כתבי האר"י?
2. הסבר את ההבדל בין מקום השפעה למקום הלבשה.
3. מהו החילוק בין חלוקה ל-ג' חלקים לבין החלוקה ל-ד' חלקים של האמא?
4. לאילו ב' בחינות עיקריות נחלקת אמא? וכיצד זה מתאים לפרצופי א"ק?

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב