דף היומי בתע"ס – חלק י' עמודים תתקג-תתקד

1066

1. באיזה מצב ומדוע חב"ד דתבונה הם דינים ואחוריים ובאיזה מצב הם פנים?
2. על מה מצביעה העובדה שהשם בוכ"ו שבמקורו שייך לבינה מצטרף לה' פעמים אלוקים להיות תבונה עם הכולל – לשם מה צריך אותו במציאות התבונה?
3. סכם את ההבדל בין ה' פעמים כ"ד ל-ד' פעמים ל' שבשניהם הם כ"ך צירופי אלוקים? ואגב כך באר את פסוק "סומך ה' לכל הנופלים".

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב