דף היומי בתע"ס – חלק י' עמודים תתקא-תתקב

1117

1. מהו ההבדל מצד המשמעות, שק"כ צירופי אלוקים בהבדל מ-ל' כפול ד', לבין ה' כפול כ"ד?
2. מהם צד הפנים של או"א עילאין ומה נחשב לריבוע שלהם?
3. על מה מצביע החשבון של הוי"ה ואהי"ה דיודין ועל מה החשבון של האחוריים שלהם?
4. איזה סוג של ק"כ צירופי אלוקים הוא משה? מה זה מצביע על המדרגה שקנה?

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב