005- דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד מ"א

1924

‎תע"ס – ספרו היסודי של מר"ן בעל "הסולם" על כתבי האר"י הקדוש.

בעמוד מ"א אנו מעמיקים יותר בהבחנה של עשר הספירות הנקראות כתר חכמה בינה תפארת ומלכות. אתמול למדנו שהם הרשימות של האורות שהיו בא"ס. כלומר הזיכרון ממה שהיה לכל ספירה בא"ס וכעת חסר לה. ולכן היום בעל הסולם אומר שכל רצון שנפגוש בכל העולמות נמשך מ"עולם הצמצום" שבו מורגשים רצונות (ספירות) שאין בהם אור אלא יש להם רק "רשימה" ממה שהיה להם ועכשיו חסר.

יוצא מכך, שישנם ב' שורשים שמוקדמים לכל העולמות שיצאו בהמשך: שורש לאורות, שכל רצון מלא באור, כמו בא"ס. ושורש לכלים, שכל הרצונות המצויים בעולמות חסרים מאור ורוצים להשלים את החסר להם, וזה נמשך מ"עולם הצמצום".

(יחד עם זאת, הדגיש הרב, שלא את האור צריך לחפש אלא את הייתר דבקות שבחרנו, ומימלא יתקבל שוב האור שהיה בא"ס).

עוד הוספנו ללמוד על צורת התפשטות הקו, ואמרנו שהקו מתפשט בעשר ספירות של יושר. על ג' הספירות הראשונות של ע"ס אלו מלבישים עשר הספירות של עיגול הכתר. אחר כך ממשיכים להתפשט ז' הספירות הנותרות של הקו, ועליהם לא מלביש עיגול. אחר כך מתפשט הקו בעוד ע"ס, על הג' הראשונות מלביש עיגול החכמה ועל הז' התחתונות לא. וכך הלאה בשאר הספירות.

שאלות חזרה חלק ב' עמוד מ"א:

1. מהו שורש הרצון ומהו השורש לגילוי הרצון?
2. האם הרצון הוא סיבה לאור או האור הוא סיבה לרצון?
3. מה אבד לאדם ומה זה מלמד אותנו על עבודת ה'? הסבר דרך המילה אבידה.
4. מהם ב' השורשים המוקדמים למציאות של כל העולמות של לאחר הצמצום?
5. מדוע רק ג"ר דקו במצב של דבקות עם העיגולים ולא הז"ת?

שיעור שמע:

אין תגובות

להגיב