014- דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד נ'

1725

‎תע"ס – ספרו היסודי של מר"ן בעל "הסולם" על כתבי האר"י הקדוש.

לאחר שאתמול הסברנו על האור הפנימי והאור המקיף היום אנו מסבירים על הכלי הפנימי והכלי החיצון, ואנו אומרים שהם שני סוגים של קבלת אור בכלי: "כלי פנימי" מורה על קבלת אור פנימי בתוך הכלי, בעוד ש"כלי חיצון" מורה על קבלת אור מקיף מחוץ לכלי.

כיוון שרק העוביות שבכלי ראויה לקבל אור פנימי, על כן רק הבחינה הד' מקבלת אור פנימי, ואמנם ג' הבחינות הם הסיבות הגורמות לגילוי הבחינה הד' כעוביות שלימה הראויה להחזקת השפע, אבל הם עצמם אינן בנות קבלה אלא הם נבחנות לחיצוניות הכלי.

הכתר, שהוא הבחינה הזכה לגמרי, הוא הכלי לאור מקיף, כלומר שהוא הפוטנציאל שהכל טמון בו.

(חשוב לציין, שמדובר כאן על בחינה הד' המצומצמת שמקבלת את האור חס ושלום, אלא על האור חוזר העולה מתוך הבחינה הד', שרק בכלי חדש זה של אור חוזר ניתן לקבל אור פנימי.)

שאלות חזרה:

1. מדוע הידיעה שישנם ב' סוגי אורות מכריחה לומר שיש ב' סוגי כלים?
2. באומרנו שעיקר כלי הקבלה של הנאצל הוא בח' ד', האם מדובר על בח' ד' דאו"י או דאו"ח? הסבר ונמק.
3. מדוע ג' בח' הגורמות רק לגילוי של בח' ד' שבכלי אינן בנות קבלה אע"ם שיש להן או"ח?
4. הגדר מהו כלי פנימי ומהו כלי חיצון ומדוע כל אחד מהם מחזיק את האור המשויך לו?

שיעור שמע:

הורד Mp3

"הסולם"- http://hasulam.co.il
בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב