012- דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד מ"ח

1707

תע"ס – ספרו היסודי של מר"ן בעל "הסולם" על כתבי האר"י הקדוש.

התחלנו בסיעתא דשמיא פרק ב' של חלק ב'.

לאחר שבפרק א' ביארנו בעיקר על יציאת עשר ספירות דעיגולים, בפרק ב' אנו רוצים לבאר על עשר ספירות דיושר (הקו הוא המתפשט "ביושר ובצדק", כלומר לפי החוקים של הצמצום).

כמו שלמדנו, הקו מתפשט מבחינת הגג שהוא הכתר של העיגול העליון עד התחתית שהיא המלכות של העיגול התחתון. ההתפשטות היא בסדר של עשר ספירות, בסוד "צלם אדם ישר בעל קומה זקופה".

כלומר בכל פרצוף אנו מבחינים עשר ספירות, ג' ראשונות בראש: כתר, חכמה ובינה, וז' תחתונות בגוף: חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד ומלכות. כאשר הספירות שבראש מקבלות את האור המתאים להם, וכן הספירות בגוף מקבלות את האור המתאים להם, אז נבחן שהפרצוף הוא בעל קומה זקופה, ולא כאשר למשל אור של ז"ת (ז' תחתונות, גוף) יתלבש בג"ר (ג' ראשונות, ראש) שזה דומה לבהמה שהראש והגוף באותה קומה וגם הראש חושב על תאוות שהגוף רוצה לחשוב.

התפשטות הקו שבה אנו עוסקים נקראת אדם קדמון, שהוא השורש לבחינת אדם. לפיכך, אדם הרוצה לחשוב כאדם ולא כבהמה, צריך לחשוב מצד הקו, כלומר מצד הרצון לקבל בעל מנת להשפיע.

שאלות חזרה:

1. מהו המושג "גג" ומהו "קרקע"?
2. מהו "בעל קומה זקופה" ומדוע מתאר הוא את צד האדם?
3. מה המיוחד במבנה הבהמה שמראה שאור הגוף נמצא בראש?
4. היחס בין אדם לבהמה הוא יחסי. הבא ג' דוגמאות בהן רואים אנו יחס זה.

שיעור שמע:

"הסולם"- http://hasulam.co.il
בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב