007- הדף היומי בתע"ס – חלק טז – א'תתצט-א'תתק

1339

שאלות חזרה חלק טז א'תתצט-א'תתק
1. מהם הבחנות הרביעית והחמישית בחלוקת תנה"י דא"ק? אגב כך הראה למה קיימת מצד הרצון החלוקה של כל חמשת הבחינות.
2. הסבר את הכלל העולה כי הבחינה היותר מעולה הובררה וניתנה לראשון שבכולם והבחינה הגרועה ממנה ניתנה לשני אשר תחתיו וכן הלאה.
3. כיצד משפיע חוק ההתכללות על חוק זה שהובא בשאלה 2?
4. הסבר כיצד יצדק החוק לעיל בעי"מ? הן מצד הכלים והן מצד התלבשות אורות בכלים.
"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב