013- דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד מ"ט

1624

תע"ס – ספרו היסודי של מר"ן בעל "הסולם" על כתבי האר"י הקדוש.

בעמוד מ"ט אנו אומרים, שלא רק הקו בנוי מעשר ספירות כמו שלמדנו אתמול, אלא כל מהות בכל העולמות בנויה מעשר ספירות, כלומר מהחומר של ד' בחינות ושורש הידועים.

עוד למדנו שכמו שבעשר הספירות שבעיגולים חילקנו מצד האורות בין אור פנימי ואור מקיף, ומצד הכלים בין חיצוניות לפנימיות, כך גם בעשר הספירות של יושר של הקו. ככל שהספירה יותר זכה (למשל כתר) היא נחשבת ליותר עליונה וככל שהיא עבה היא תחתונה, והפירוד כידוע הוא על ידי שיוני צורה. כדי שהאור יעבור מבחינה עליונה לבחינה התחתונה ממנה — צריכה הבחינה התחתונה להשוות צורתה לבחינה העליונה, ועל כן נאמר, שהחלק היותר עבה שבבחינה העליונה נותן לחלק היותר זך שבבחינה התחתונה ממנה, וכך ישנה קבלת אור ללא שינוי צורה.

מה ההבל בין אור פנימי לאור מקיף? ככל שהבחינה התחתונה יותר משווה את צורתה לעליונה כך יכולה היא לקבל ממנה יותר אור ליותר בחינות בתוכה. האור שהיא מקבלת נקרא אור פנימי. האור שהיא עתידה לקבל אך עדיין לא יכולה בגלל שינוי הצורה — נקרא אור מקיף (שגם הוא מאיר מרחוק לכלי זה התחתון והוא גורם לעוביות שבו להזדכך לאט לאט ולהשוות צורתו לבחינה העליונה וכך לקבל יותר אור פנימי).

שאלות חזרה:

1. מהו מעלה-מטה ברוחניות?
2. מה מחלק את הרוחני זה מזה?
3. היכן מקבל התחתון את השפע ומהיכן נותן העליון את השפע לתחתון?
4. הסבר מה היא השוואת הצורה בין האור המתקבל במדרגה לבין המדרגה עצמה?
5. הגדר והסבר או"פ ואו"מ.

שיעור שמע:

"הסולם"- http://hasulam.co.il
בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב