036- דף היומי בתע"ס – חלק ב' אות ע"א

1780

תע"ס – ספרו היסודי של מר"ן בעל "הסולם" על כתבי האר"י הקדוש.

בעמוד ע"א אנו ממשיכים לדבר על עניין "הזדככות המסך" שנגרם בעקבות האור המקיף.

ההזדככות נעשית על סדר המדרגה. כלומר שלאחר שהמסך השתמש בעוביות של בחי"ד ועשה עליה זיווג דהכאה, הנה עתה הוא מזדכך ומפחית מעט את השימוש בעוביות ואינו משתמש אלא בבחי"ג שבתוך העוביות הכללית שעליה עשה זיווג בהתחלה (עוביות של ד').

מיד לאחר ההזדככות אל בחי"ג — שוב עושה המסך זיווג דהכאה על בחינה זו ומקבל אור השייך לבחינה הג' (אור חכמה, שהרי אינו מושך כאן אור של בחינה ד'). חשוב גם לציין שמכיוון שאין העדר ברוחני, הצורה הקודמת של המסך שהיא שימוש בבחי"ד — נשארת ולא נעלמת.

עוד נזכור שתמיד המשכת האור נעשית ע"י הבחינה הד', וגם אם ביחס של העוביות הכללית אין שימוש בעוביות של ד', הרי גם בתוך עוביות של ג' יש את הצד של בחינה הד' שלה, ורק איתה היא יכולה למשוך אור (ולקבלו ע"י זיווג דהכאה).

שיעור שמע:

הורד Mp3

"הסולם"- http://hasulam.co.il
בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב