037- דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד ע"ב

1760

תע"ס – ספרו היסודי של מר"ן בעל "הסולם" על כתבי האר"י הקדוש.

בעמוד ע"ב אנו ממשיכים בעניין "הזדככות המסך". לאחר שיצאה בהתחלה קומת כתר על זיווג דהכאה שעשה המסך שבבחינה הד' על עוביות של בחינה הד' — הזדכך המסך מעוביות של בחינה ד', ואז שוב נעשה זיווג על העוביות של בחינה ג' שבמסך ויצאה קומת חכמה.
אחר כך שוב הזדכך המסך ונעשה זיווג דהכאה על עוביות של בחינה ב' שבמסך ויצאה קומת בינה, וכן הלאה בקומת ז"א ומלכות.

שיעור שמע:

הורד Mp3

"הסולם"- http://hasulam.co.il
בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב