033- הדף היומי בתע"ס – חלק טז – א'תתקמט-א'תתקנ

1149

שאלות חזרה חלק טז א'תתקמט-א'תתקנ
1. למה גרם חטאו של אדה"ר שלא ניתן לחזור אליו אחר החטא עד גמה"ת הן מצד העולמות והן מצד נשמת אדה"ר?
2. מיהו מט"ט? מה היחס בין אדה"ר למט"ט לפני החטא ומהו לאחר החטא?
3. מהו שאדה"ר מקום כפרתו נברא מעפר בית המקדש? מדוע אין זה סותר את מעלתו של אדה"ר בעת שנולד?
"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב