032- הדף היומי בתע"ס – חלק טז – א'תתקמז-א'תתקמח

1333

שאלות חזרה חלק טז א'תתקמז-א'תתקמח
1. למה בשבירת הכלים נשברו אפילו הכלים דפנים של הז"א וכאן בחטא דעץ הדעת לא נשברו?
2. מדוע לאחר החטא הפרצופים והעולמות דבי"ע נשארו שלמים בקדושתם כמקודם אלא שירדו למטה מפרסה דאצילות אבל לא נשברו?
3. מה הבדל העקרוני בין עיבור א' לעיבור ב' וכיצד זה משליך על ירידת הפרצופים והעולמות בעת החטא?
4. מהי הזוהמה שהטיל הנחש בחוה העליונה שגרם לחטא ועד היום גורם למוות?
5. כיצד נעשו הקליפות כקוף בפני אדם? אילו בחינות מאפשרות להם כך להדמות לאדם?
"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב