031 -הדף היומי בתע"ס – חלק טז – א'תתקמה-א'תתקמו

1290

שאלות חזרה חלק טז א'תתקמה-א'תתקמו
1. מדוע נאמר על יצירה שיש לה בחינת ג"ר בבין הערביים ומצד שני אומר שיש לה רק ו"ק?
2. כיצד שייך הכלל "כי קומת האורות ממשיכים אליהם הכלים המיוחסים אליהם" לחטא עץ הדעת?
3. מדוע אומר שהמלכויות לא נבררו אם אמר שהמלכויות כן עלו עם עולם עשיה?
4. מדוע נחשב חטא אדה"ר לטיפות קרי, דהיינו לזכר בלי נקבא?
5. הסבר במילים שלך את השאלה ששואל בעה"ס בעמוד אתתקמ"ו בטור ב' למטה.
"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב