הדף היומי בתע"ס – חלק ד | שיעור 35 עמודים רס"ה – סיכום

625

שיעור 35 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ד'
סיכום בנקודות הסתכלות פנימית פרק ג' רס"ה – כ מרחשון
בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני

1. בפרק זה – פרק ג' בח"ד הסתכלות פנימית, אנו לומדים על י"ב מיני רשימות, שהן מהוות את המבנה של נפש האדם.
2. בפ"א למדנו על ה' מיני הכאות שהן מהוות את המפגש עם המציאות, בפ"ב למדנו על י"ב מיני או"ח שהם הכלים שבהם אפשר לקבל את התענוג, דהיינו הכלי של היחד ובפרק זה אנו לומדים את המבנה של הנפש, דהיינו את מבנה הזיכרון הנפשי שנמצא בתת המודע של האדם.
3. בשיעור זה למדנו על ב' מיני רשימות מתוך הי"ב, הנקראות רשימה דהתלבשות ורשימה דעביות
4. רשימה דהתלבשות היא הזיכרון מהתענוג שהיה לי בעת המעשה. דהיינו כמה עכשיו אני מרגיש את התענוג שהיה לי בעת המעשה.
5. רשימה דעביות – כמה אני מרגיש עכשיו את הכוח שהיה לי לבנות כלי של או"ח לחוויה. דהיינו כוח של מסך.
6. גובהו של האדם נמדד ביכולת שלו להחזיק ב' קצוות, דהיינו השתוקקות גדולה שהיא מצד רשימה דהתלבשות והיכולת לנהל אותה או לשלם עליה מבחינת רשימה דעביות

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

בס"ד

חלק ד שיעור 35 עמוד רסד

פרק ג'

י"ב מיני רשימות

רשימה דהמשכה, ורשימה דהתלבשות

מ) המין הא' הוא, הרשימה הנשארת מהאורות אחר הסתלקותם, שהן באות מבחינות התלבשות. והמין הב' הוא הרשימה הנשארת מהאורות אחר הסתלקותם, שהיא באה מבחינת המשכה. פירוש, כי כבר ידעת, שגדלותה של הקומה, נמדדת במדת העביות אשר בהמסך, שהעב יותר, ממשיך קומה גדולה יותר. גם נודע, שיש תמיד להבחין בזה, ב' קצוות, הנערכים מאיש על משנהו, כי כל שהקומה גדולה יותר, נמצאים אותם קצוות רחוקים יותר, כי כשם שהקומה  הגדולה מחויבת במסך וכלי מלכות עבים יותר, כן היא מחויבת בכלי קבלה הזכים יותר. ולמשל הבחינה הד' שהיא העבה יותר והיא ממשכת אליה קומת כתר, הנה יחד עם זה, צריכה לכלי היותר זך, שיתאים לקבל לתוכה את אור הכתר כמ"ש זה, בהסתכלות פנימית בח"ב. 

רשימות והמשכה נשארות בכלים דהמשכה 

ודהתלבשות נשארות בכלי הקבלה

מא) ולפיכך יוצא לנו להבחין אחר כל הסתלקות, ב' מיני רשימות: א', הוא הנשארת בכלי המשכה של אור ההוא. וב' הוא הרשימה הנשארת בכלי הקבלה של האור ההוא. ובאמת אם אנו דנין על פי עצם הרשימה, הנה כמעט שהן אחת, אמנם על פי מוצאן, הם רחוקות זמ"ז, כרחוק מזרח ממערב כי הרשימה דבחינת המשכה, היא מבחינת העביות, אשר אין למטה הימנה, והרשימה דבחינת הקבלה היא מזכות, שאין למעלה הימנה כי זו בחי"ד וזו בחינת שורש. 

רשימה דהתלבשות היא זכר ורשימה דעביות נקבה

מב) ותדע, שהן נבחנות זו לזו בערך של זכר ונקבה. והוא להיותן שתיהן באמת קומת אור אחד, דהיינו, אור המלובש בכלי המותאם לו כהלכתו, אלא אחר שהאור נסתלק משם, והעביות אשר בכלי ניכר לשפלות, (כבדברי הרב כאן באות י"ח) הנה נגלה לפנינו המרחק הגדול הזה הנמצא בין שתי הרשימות הללו. ומתוך שהן אחת מתחלתן, ע"כ נבחנות כזכר ונקבה. 

רשימה דעביות לא נשארת מבחינה אחרונה 

אחר ההזדככות

מג) ותדע, אשר הרשימה הזו דבחי' נקבה לא נשארה אחר הסתלקות דאור משם. והגם, שאינה נאבדת, כי אין העדר ברוחני, אמנם נשארה שקטה מבלי שום פעולה, עד לגמר התיקון. וז"ש הרב שבחינה אחרונה אינה מנחת רשימה (פרק ב' אות ו') ולא נשאר שם אלא רשימה של בחינת הזכר בלבד, וז"ש הרב (בפרק ב' אות ד') כי בהעלות הכתר ובהסתלקותו הניח רשימו אחד במקומו בכלי ההוא שלו כדי להאיר ממנו לחכמה, אשר תחתיו, אחר שיעלה ויסתלק. ע"ש. וע"ש באו"פ.

סיכום: היום התחלנו ללמוד יב' מיני רשימות. 

בפרק הראשון למדנו ה' מיני הכאות, שאלה צורות המפגש שלנו עם המציאות.

בפרק ב למדנו יב' מיני או"ח, כלומר את הכלים בהם אפשר לקבל את האור, שנקראים כלי דאו"ח, כי המפגש שלנו עם המציאות מגלה את ההשתוקקות העצמית שהיא רק חומר גלם. הכלי דאו"ח זה המוצר שאני רוצה לקבל בו את האור.

בפרק זה אנחנו רוצים ללמוד את מבנה הנפש, הבנוי מאותיות הנפש, מהחלקים שמרכיבים אותה. יש את המבנה הכללי של הנפש, שהוא האדם שנקרא מקום הבחירה שבו, ויש את הפרטים שבתוכו, שהם כמו הרשימות שנטעתי בו. למשל, לקחתי גוש של פלסטלינה או חימר, ובו ציירתי כל מיני דברים. אז בנוי מהגוש הכללי, שהוא בחירת האדם, ובתוכו בנויות רשימות שהן בנויות מהחוויות שעברתי. עברתי יב' מיני חוויות כלליות. יש יותר מזה – בחלק זה לומדים יב' מיני חוויות שבונות את רשימות האדם. רשימות אלה, חוויה זה אור מלובש בכלי. הרשימה זה מה שנשאר מאותה החוויה. ועכשיו אנחנו רוצים ללמוד את מבנה הנפש.

שתי הרשימות הראשונות שנלמד – רשימה דהתלבשות ורשימה דעביות. רשימה דהתלבשות זה מה שהיה לי, ממה שטעמתי, אכלתי, נהניתי, ידעתי, ועכשיו אני רק מרגיש את הדבר. אני מרגיש אחרי שכבר נגמר. ההרגשה את הדבר נקראת זיכרון, שמנחה אותי כשאני זוכר אותו – אני רוצה שוב. אם אכלתי אתמול גלידה טעימה, ועכשיו זוכר את הגלידה – יש לי הרגשה שאני רוצה את זה שוב. זו רשימה דהתלבשות.

המבנה הבסיסי, הנפשי של האדם. האדם הוא נפש. הרשימות שבונות את הנפש הן המבנה הנפשי שלו. המבנה הראשוני שלו בנוי מב' רשימות. יש בחלק הזה יב' מיני רשימות, ויש הרבה יותר, אבל אלה הבסיסיות, והבסיסיות שבהן, המבנה הגלמי הראשוני הוא ב' רשימות – דהתלבשות ודעביות.

את שתי הרשימות הללו נגדיר בכלליות ונראה את היחס ביניהן. הרשימה דהתלבשות היא הזיכרון מהתענוג שהיה. אכלתי משהו טעים. היתה חוויה של טיול יפה. ראיתי מראה נפלא. הרגשתי השראה אלוקית מאיזה לימוד. שמעתי מוזיקה ומאוד התחברתי. נשאר לי רושם. בעת המעשה יש את החוויה כי הדמיון במעשה הוא מאוד חזק ולכן החוויה חזקה. כשעזבתי את המעשה – הדמיון מתקשר פחות לאותה חוויה, אז לא נמצא בחוויה, כי לא במעשה. הכל מתקבל דרך הדמיון. אז עכשיו, כשמרגיש ממה נהניתי אתמול, זה נקרא רשימה דהתלבשות. דמיון. כשאני זוכר אני רוצה עוד פעם.

רשימה דעביות זה כמה כח היה לי לקבל את הדבר. בטומאה הרשימה דעביות זה אם נהניתי או לא נהניתי, אבל זו לא החוויה הנכונה. אנחנו לא מבדילים. הרשימה דעביות אומרת 'כמה מסוגלות היתה לי לקבל מטעם האידאה', כלומר שבניתי או"ח לזה.

למשל, אם נהניתי אבל יש לי אידאה, למשל צריך לשלם עבור ההנאה. לעשות את זה שלם. למשל, היתה חוויה טובה מטיול אבל אין לי כסף לשלם עבור עוד טיול, אז במקום להיות מתוסכל לא אעורר שוב את החוויה הזו.

אדם גדול נמדד ביחס בין מה שהוא רוצה ובין היכולת לשלם על זה. למשל אדם שיש לו כסף להכל אבל לא יכול לשמוע מוזיקה. למשל אם אין לו חוש טעם לא יתענג על מטעמים. אם יש בעיית ויסות חושי וכל דבר מפריע לו, אז מה יעשה עם הכסף שלו. כלומר לא מספיק שיש את רשימת העביות שהיא היכולת לנהל את החוויה, את התענוג. 

בקדושה, היכולת לנהל את התענוג אומר שפועל מצד האידאה של הרצון ליחד, לקשר. אם יש לי חוויה גדולה, מאוד נהנה מטיול, אבל לא יודע איך להשתתף, לחבר ולהתחבר. זה נקרא מסך שבונה או"ח, את הכלי של היחד. וזה נקרא רשימה דעביות. אם אדם עומד על מדרגה גבוהה, ז"א אומרת עומד על כיסא גבוה ואומר 'תמדוד כמה אני גבוה' היינו אומרים שהוא טיפש, כי לא יודע שמודדים מהרצפה. אומר לו שזה מזוייף, שיש לך מחשבות עליונות. הינו משתוקק לדברים נעלים מאוד אבל לא יכול ליישם אותם, מבחינה מעשית. וליישם בקדושה זה לפעול את הצד הרעיוני, האידאי, הערכי שלהם. אם לא מסוגל לפעול מבח' ערכית אין לך מה לשלם על זה. כי לשלם אומר שמסוגל לחבר. רשימה דעביות זה כמה אתה יכול לפעול את הדבר. 

שתי רשימות אלה, נקראות רשימה דהתלבשות ורשימה דעביות. מבח' הלימוד – דהתלבשות זה איזה אור האיר בי. ומבח' דעביות – איזה מסך היה לי. אלה שתי הרשימות הראשונות, שהן המבנה הראשוני של נפש האדם.

אם אדם בונה רשימות אלה בצורה מאוזנת, אז הוא מאוזן. אם לא אז או שהוא רוצה בצורה חזקה ואין לו איך לנהל את זה. או שיכול לנהל, יש לו הרבה כסף אבל אין לו ההשתוקקות הנכונה. 

אין תגובות

להגיב