046- הדף היומי בתע"ס – חלק טז – א'תתקעה-א'תתקעו

1230

שאלות חזרה חלק טז א'תתקעה-א'תתקעו

1. למה י"ס של בחינת הגופים דעליון מתלבשים בי"ס דשורש של פרצוף תחתון ולא בי"ס דלבוש של עצמן?
2. כמה כלים נשארו במדרגה? כיצד הם נקראים? איזה אורות מאירים בהם? מדוע?
3. הסבר את המושגים: כלים, מקיפים, לבושים ומה ההבדל ביניהם?
4. מה היחס בין המושגים: חשמ"ל, נגה, בשר, עור, לבוש, היכל, ת"ת ומלכות?
5. על איזה בחינות של לבוש והיכל שיצאו מהמדרגה מדבר כאן? האם גוף או ראש? מדוע זה עונה על הקושיא של השאלה הראשונה?

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

שיעור שמע:

אין תגובות

להגיב