045- הדף היומי בתע"ס – חלק טז – א'תתקעג-א'תתקעד

1272

שאלות חזרה חלק טז א'תתקעג-א'תתקעד
1. הסבר מהו חותם ונחתם? ואילו בחינות עוברות מהחותם לנחתם ומדוע?
2. האם גם בבחינות פרטיות נוהג ענין של חותם ונחתם? הסבר בדוגמא של מלכות דרוח דיצירה.
3. מה ההבדל בין העולמות, אם כל הפרטים שיש בעולם העליון יש גם בעולם התחתון ממנו?
"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

שיעור שמע:

אין תגובות

להגיב